Nevio Medved, dr. med.
SPECIALIST ZA PLASTIČNO, REKONSTRUKCIJSKO IN ESTETSKO KIRURGIJO

Nevio Medved, dr. med je leta 2006 diplomiral z odliko na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2007 je pričel s specializacijo iz Plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, pod mentorstvom dr. Franca Planinška. 2013 opravil specialistični izpit za področje Plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije in pridobil naziv »Fellow of EBOPRAS« (evropski specialistični izpit). Od januarja 2014 je redno je zaposlen na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Izola, kjer vodi dejavnost plastične, rekonstrukcijske in estetske kirugije.

Z intenzivnim in poglobljenim izobraževanjem s področja Estetske kirurgije, tako doma kot tudi v tujini, je pridobil znanja in izkušnje, ki omogočajo strokovno in celostno obravnavo pacientov, s posebnim poudarkom na naravnem in skladnem videzu.